Vi hjälper er skapa en inkluderande arbetsplats

Våra erfarna experter kan hjälpa er med allt inom lönestruktur, organisationsstruktur och företagskultur i syfte att uppnå en arbetsplats som präglas av jämställdhet, mångfald och inkludering.

Kontakta oss

Kollegor arbetar på kontor
 • Uppfyll lagkraven
 • Stärk ert varumärke
 • Öka lönsamheten

Över 300 nöjda kunder

1280px-Bauhaus_logo.svg_1
coop
thule-logo
circle-k-logo

Konsultstöd

Våra tjänster

salary

Lönestruktur

Vi hjälper er uppnå jämställda och rättvisa löner och säkerställer att ni uppfyller lagkraven kring lönekartläggning och Aktiva åtgärder.

organization-structure

Organisationsstruktur

Vi hjälper er med jobbstruktur, arbetsbeskrivningar, befattningsvärderingar, HR-processer samt strategisk kapacitets- och kompetensplanering.

star

Inkluderande kultur

Vi hjälper er få mångfald och inkludering att genomsyra alla delar av verksamheten för en lönsam, effektiv och socialt hållbar företagskultur.

man och kvinna diskuterar vid ett bord

Lönestruktur & Aktiva Åtgärder

Uppnå jämställda och rättvisa löner och säkerställ att ni uppfyller lagkraven kring lönekartläggning och Aktiva åtgärder.

Vi hjälper er med:

 • Lönekartläggning för att möta lagkravet, inkl. rapporter för lika och likvärdiga befattningar.
 • Analysstöd kring skillnader i lön och rådgivning kring åtgärder.
 • Lönestruktur för att uppnå jämställd och rättvis lönesättning.
 • Marknadsanalys och benchmark kring lönesättning.
 • Processer, verktyg och rådgivning kring arbetet med Aktiva åtgärder.
 • Samverkan, kommunikationsmaterial och förankring.

Organisationsstruktur & HR-processer

En tydlig och verksamhetsanpassad organisationsstruktur ger förutsättningar för en lönsam och inkluderande verksamhet.

Vi hjälper er med:

 • Befattningsvärderingar
 • Arbetsbeskrivningar
 • Jobb- och rollstruktur
 • Förbättring av HR-processer för att säkerställa rättvisa villkor kring att attrahera rekrytera och behålla personal
 • Strategisk kapacitets- och kompetensplanering för att möta framtidens krav på arbetsstyrka
Kvinna skrattar på jobbet
Kollegor har kul på arbetet

Inkluderande kultur & förändringsarbete

Upplever du att det är svårt att få mångfald och inkludering att genomsyra det vardagliga arbetet i verksamhetens alla delar?

Vi hjälper er med:

 • Stöd och rådgivning till ledningsgruppen i att driva och leda förändringsarbete
 • Forskningsbaserade utbildningar och kunskapsbygge för inkluderande ledarskap
 • Stöd och rådgivning i att definiera ambition, målsättning och KPI:er.
 • Stöd och rådgivning kring att utvärdera och utveckla HR-processer för att säkerställa rättvisa och inkluderande villkor
 • Stöd och rådgivning i kommunikation och förändringsledning

 

Kollegor samverkar på kontor

Uppfyll lagkravet om Aktiva åtgärder

Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Arbetet ska genomföras kontinuerligt i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera inom fem olika områden:

 • Arbetsförhållanden
 • Löner och andra anställningsvillkor
 • Rekrytering och befordran
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling
 • Möjligheten att förena arbete och föräldraskap

Dessutom måste arbetsgivare främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner. Arbetsgivare måste också ha rutin och riktlinjer mot sexuella trakasserier, trakasserier och repressalier, samt dokumentera arbetet med aktiva åtgärder och samverkan med arbetstagarna.

Vi hjälper er att sätta upp processer, riktlinjer, policys och verktyg för att möta lagkraven och utveckla er affär.

Varför Pihr?

file

Uppfyll lagkraven

Vi hjälper er att uppfylla lagkraven om lönekartläggning och aktiva åtgärder.

civil-rights

Stärk ert varumärke

Bli en mer attraktiv arbetsgivare genom en jämställd och inkluderande arbetsplats.

growth

Öka lönsamheten

Jämställda och inkluderande team ökar prestationen och lönsamheten i verksamheten.

Vill du veta mer?

Kontakta Johanna Kropp så hjälper hon dig med dina frågor och hittar en lösning som möter behoven just i din organisation.

johanna.kropp@pihr.se
0739 121 323

johannakropp-2z

Johanna Kropp

Head of Advisory