Torsdag 30. mars stemte EU-parlamentet for å godkjenne likelønnsdirektivet, som først ble foreslått i 2021. Direktivet dekker punkter som jobber sammen for å bekjempe lønnsforskjellene mellom kjønnene, og bli kvitt hemmelighold rund lønn. Medlemslandene har tre år på seg til å implementere det nye direktivet i nasjonal lovgivning.

Bedrifter med mer enn 100 ansatte vil være pålagt å rapportere om lønnsforskjellene sine, samt gjennomføre lønnskartlegginger i tilfelle det oppdages et lønnsgap på mer enn 5 %. Den enkelte arbeidstaker har fått en styrket rett til informasjon om sin lønn i forhold til kollegaer på samme nivå, og stillingsannonser skal inneholde informasjon om forventet lønnsspenn for stillingen.

Ansatte som har vært utsatt for kjønnsdiskriminering kan få kompensasjon, inkludert full tilbakebetaling av etterlønn og tilhørende bonuser eller naturalytelser. Bevisbyrden ligger i sin helhet på arbeidsgiver. Direktivet åpner også for gruppesøksmål mot tidligere og nåværende arbeidsgivere.

 

Les mer om direktivet her. 

Vil du vite mer om lønnskartlegging?

Book en demo

Relaterte innlegg

Vil du vite mer?

Bestill en kostnadsfri demo

Vi viser deg gjerne hvordan vårt verktøy fungerer.

Bestill demo