Likelønnsdirektivet

EU styrker prinsippet om lik lønn for likt arbeid med det nye Likelønnsdirektivet. Direktivet introduserer tiltak for rapportering av lønnsforskjeller mellom kjønn og gir håndhevingsmekanismer for å sikre rettferdig lønn i hele EU.

Få en likelønnsrapport!

likestilte lønninger = lik lønn mellom kvinner og menn
Anerkjent av +500 kunder
coop
Strawberry
Electrolux
Åhlens
husqvarna
Sandvik
Telenor_logo
Oatly

Mockup for Ingrid-min

 

Få din egen likelønnsrapport!

Forbedre bedriftens overholdelse med vår sammendragsrapport for lønnsgjennomsiktighet. Denne omfattende rapporten går inn i organisasjonens lønnsstrukturer, og undersøker alle ansattes lønn under to hovedkategorier: likt og likeverdig arbeid, basert på kjønnsnøytrale kriterier. Med vår rapport får du dyptgående innsikt i:

  • Bedriftens lønnsforskjell mellom kjønnene,
  • Avvik i komplementære og variable lønnskomponenter,
  • Fordelingen av stillinger og kjønn på tvers av organisasjonen,
  • Uforklarte lønnsforskjeller for stillinger av lik og tilsvarende verdi.

I tillegg inneholder rapporten vår veiledning som skisserer de neste trinnene og strategiene for å forberede og lykkes med fremtidige likelønnsrevisjoner. Sikre din bedrifts fremtid ved å imøtegå og håndtere lønn med presisjon og bli compliant!

 

Direktivet kan oppsummeres i seks sentrale områder.

consulting

Lønnsgjennomsiktighet for jobbsøkere

Denne bestemmelsen sikrer at arbeidsgivere oppgir lønnsnivåer eller -intervaller i stillingsannonser, slik at potensielle ansatte kan ta informerte beslutninger før de søker.

civil-rights

Felles lønnsvurdering

I tilfeller hvor betydelige lønnsforskjeller er identifisert, må arbeidsgivere gjennomføre en felles vurdering med ansattes representanter for å analysere og adressere årsakene til disse hullene.

settings

Rett til informasjon for ansatte

Ansatte har rett til å be om og motta informasjon om lønnsnivåer og kriterier som brukes for å fastsette lønn i deres organisasjon.

file

Bevisbyrden faller på arbeidsgiveren:

I tvister om ulik lønn ligger ansvaret hos arbeidsgiveren for å bevise at deres lønnspraksis er ikke-diskriminerende og basert på objektive kriterier.

consulting

Rapportering om kjønnslønnsgapet

Bedrifter er pålagt å rapportere regelmessig om eksisterende kjønnslønnsforskjeller, og fremheve forskjeller i lønn mellom mannlige og kvinnelige ansatte.

consulting

Risiko for kollektive krav på likelønn

Denne delen lar grupper av ansatte inngi kollektive krav mot diskriminerende lønnspraksis, noe som forbedrer håndhevelsen gjennom gruppesøksmål.

Hva er EUs likelønnsdirektiv?

Direktivet, som trådte i kraft i 2023, er utformet for å styrke bruken av prinsippet om lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi mellom menn og kvinner. Den introduserer tiltak for rapportering av lønnsforskjeller mellom kjønn og håndhevingsmekanismer for å sikre rettferdig lønn i hele EU.

Selskaper som opererer innenfor EU, må overholde nye krav. Disse inkluderer å gi lønnsinformasjon før ansettelse, være åpen om lønnsnivåer og rapportere om lønnsforskjeller. Dersom en bedrift med over 100 ansatte har et lønnsgap på 5 % eller mer, skal det gjennomføres felles lønnsvurderinger. Manglende overholdelse kan føre til straffer.

Les mer om det nye direktivet

start-2
Colleagues high- five

Hvorfor begynne nå?

Likelønnsdirektivet skal gjennomføres i nasjonal lovgivning innen 7. juni 2026, og de første rapportene skal leveres året etter. Dette gjelder også i Norge. Ved å starte forberedelser nå, får bedrifter god tid til å justere sine interne prosesser, og sikre overholdelse av det nye regelverket.

Tidlig innføring av denne praksisen reduserer ikke bare risikoen for straff, men posisjonerer også et selskap som ledende innen likestilling og rettferdig lønn. Å håndtere disse endringene proaktivt kan forbedre et selskaps omdømme, tiltrekke og beholde topptalenter og forbedre ansattes tilfredshet ved å demonstrere en forpliktelse til rettferdighet og åpenhet.

Å starte tidlig gir dessuten en mulighet til å analysere og løse eventuelle skjevheter i lønnsstruktur, noe som kan være komplisert og tidkrevende. Det handler ikke bare om etterlevelse; det handler om å fremme en egenkapitalkultur som kan være til stor nytte for organisasjonen din i det lange løp.

 

Kom i gang

 

Article

Viktige datoer å huske på!

7. juni 2026

Frist for EUs medlemsland til å gjennomføre nasjonalt regelverk i tråd med det nye direktivet.

7. juni 2027

Første rapport skal leveres for selskaper med mer enn 250 ansatte.

Bedrifter med 150 til 249 ansatte må publisere sin første lønnsgaprapport og hvert tredje år etter det.  

7. juni 2031

Bedrifter med 100 til 149 ansatte skal publisere sin første rapport og hvert tredje år etter denne.