lönekartläggning 2022 - Guide

Alla arbetsgivare måste varje år genomföra en lönekartläggning med syfte att se till att arbetsplatsens löner är jämställda. Med vad ingår egentligen i en lönekartläggning? Och hur uppfyller man lagkravet? I det här blogginlägget guidar vi dig genom de viktigaste delarna i en lönekartläggning 2022.

Vad säger lagen?

Arbetsgivare har en skyldighet att arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Detta regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och kapitlet om Aktiva Åtgärder som innebär att arbetsgivare ska arbeta proaktivt mot diskriminering.

Från och med den 1 januari 2017 ingår det i detta krav att alla företag ska upprätta en årlig lönekartläggning. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Har företaget 10 eller fler anställda ska dessutom en skriftlig dokumentation av lönekartläggningen göras varje år.

Vad händer om man inte gör en lönekartläggning?

Diskrimineringsombudsmannen (DO) kan under en granskning bedöma att en arbetsgivare inte lever upp till befintligt lagkrav. Följden blir därmed att ärendet anmäls till Nämnden mot diskriminering som i sin tur kan utdöma vite.

Vad ingår i en lönekartläggning 2022?

För att uppfylla lagkravet ska du som arbetsgivaren bedöma om identifierade löneskillnader mellan kvinnor och män som har ett direkt eller indirekt samband med kön. För att kunna göra den bedömningen behöver du både göra en kartläggning och en analys.

Detta ska kartläggas och analyseras:

  • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor.
  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete.
  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete.
  • Löneskillnader mellan kvinnodominerade arbeten och likvärdiga ej kvinnodominerade arbeten. Ett arbete betraktas som kvinnodominerat när andelen kvinnor uppgår till eller överstiger 60 procent.
  • Löneskillnader mellan kvinnodominerade arbeten med högre krav men med lägre lön än ej kvinnodominerade arbeten.

Skillnader i lön mellan kvinnor och män ska kunna motiveras utifrån sakliga faktorer som till exempel kunskap, erfarenhet, prestation eller marknadslön. 

Vad är skillnaden på lika och likvärdigt arbete?

I arbetet med lönekartläggningen måste du ta ställning till vilka arbetstagare som utför arbete som är lika eller likvärdigt. Detta görs enklast genom en arbetsvärdering.

Arbetstagare utför lika arbete om de har samma eller nästan samma arbetsuppgifter.

Ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete om det ställer likvärdiga krav på arbetstagarna som utför dem. Bedömningen av kraven i arbetena ska omfatta kriterierna kunskaper och färdigheter, ansvar, ansträngning samt arbetsförhållanden.

Vilka ska omfattas av lönekartläggningen?

Lönekartläggningen och analysen ska omfatta alla anställda på företaget, oavsett anställningsform. Det innebär att chefer, ledning, visstidsanställda och vikarier omfattas av lönekartläggningen. Även föräldralediga, sjukskrivna och tjänstlediga medarbetare ska ingå i lönekartläggningen.

Lönekartläggningen baseras på heltidslöner och för att lönerna ska vara jämförbara räknas deltidslöner upp till Fasta lönetillägg ska också räknas med, medan eventuell bonus och provision exkluderas.

Vad ska ingå i dokumentationen?

Om du är en arbetsgivare med minst tio anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen och analysen.

Dokumentationen ska innehålla:

  • Redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts
  • Redovisning av kartläggningen och analysens resultat
  • Redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras för att åtgärda identifierade löneskillnader.
  • Kostnadsberäkningar och en tidsplanering för de lönejusteringar som ska genomföras.

 

Behöver du hjälp med er lönekartläggning?

Många arbetsgivare upplever lönekartläggning som något komplext och tidskrävande. Men det behöver det inte vara. Vi på Pihr har tagit fram ett digitalt verktyg som gör processen både enkel och effektiv, och sparar dig upp till 90% av tiden det tar att göra en manuell lönekartläggning. Vi har idag över 300 nöjda kunder i olika storlekar och branscher. Här kan du läsa mer om vårt verktyg och hur vi kan hjälpa er säkerställa jämställda löner på arbetsplatsen.

Relaterade inlägg

¿Quieres saber más?

Obtén una demostración gratuita

Adquiere un recorrido personalizado por nuestra plataforma de igualdad retributiva.

Obtén una demo

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på PIHR - Performing Ideas HR AB, orgnr. 556879-1262 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.