post-4

I början av sommaren släppte Medlingsinstitutet sin årliga rapport gällande löneskillnader mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. För 2021 är löneskillnaden för genomsnittslönerna på 9,9% och innebär att löneskillnaderna har ökat efter att ha minskat mellan 2007-2019.

Än så länge är det svårt att säga om det är ett kortvarigt bakslag eller en pågående trend med ökande löneskillnader som ett resultat från pandemin. En anledning till pandemins påverkan på både 2021 och 2020 års statistik beror dels på att avtalsrörelsen 2020 blev uppskjuten och påverkade därmed lönerna för både 2020 och 2021, och dels att det skedde onormalt stora förflyttningar på arbetsmarknaden.

När statistiken delas upp per sektor ses stora skillnader. De största skillnaderna syns inom region i offentlig sektor och tjänstemän inom den privata sektorn, och den minsta skillnaden finns inom kommun. Det rapporteras även att det syns en skillnad mellan sektorerna i förändring av löneskillnaderna då det i offentlig sektor syns fortsatt minskade löneskillnader medan det för arbetare i privat sektor har skett en stor ökning.

När sifforna kontrolleras för förklarande faktorer som också finns i statistiken återstår en skillnad på 4,5%. Detta brukar kallas för den standardvägda skillnaden eller oförklarade skillnaden och innebär att man har tagit hänsyn till att till att kvinnor och män arbetar inom olika yrken och sektorer, har olika utbildningsnivå, olika arbetstid och olika ålder.

I årets rapport görs två djupdykningar där den första handlar om skillnader mellan kvinnor och mäns arbetsinkomst. Skillnaden mellan arbetsinkomst och månadslön är att arbetsinkomst är den faktiskt intjänade lönen baserat på faktisk arbetad tid och månadslön är den listade lönen. För 2021 är skillnaden i arbetsinkomst 19,3% mellan kvinnor och män och den främsta förklaringen till detta är att kvinnor har mindre förvärvad arbetstid än männen.

Den andra djupdykningen görs sedan i löneskillnaden för kvinnor och män i chefsyrken där det syns en löneskillnad på 11,4% för 2021, vilket är en större skillnad jämfört med samtliga yrken men inom kategorin har skillnaden minskat mycket mer än inom andra grupper. Förklaringen till löneskillnaden inom chefsyrken beror dels på att kvinnor och män arbetar inom olika yrken med olika lönenivåer, och dels att majoriteten inom chefsroller fortfarande är män.

 

Detta är en sammanfattning av Medlingsinstitutets rapport som finns här att läsa i sin helhet Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021 (mi.se)

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Boka en kostnadsfri demo.
Vi visar dig gärna hur vårt verktyg fungerar.

Boka en gratis demo