Events and seminars

Uppfyll lagkravet om Aktiva åtgärder
2023-02-16 11:00

Slik gjennomfører du en lønnskartlegging!

På dette webinaret vil du lære hvordan du gjennomfører en fullverdig lønnskartlegging i tråd med lovkravet i likestilling- og diskrimineringsloven.